? ĐANG THU HỒ SƠ MÔ TÔ ?

HẠNG A1

Mô tô 2 bánh dưới 175cc

?Ngày học

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Ngày ôn

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Ngày thi

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Học phí và lệ phí

– Học phí + lệ phí sát hạch: 330.000đ
– Lệ phí Khám sức khoẻ: 200.000đ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Địa chỉ đăng ký

HẠNG A2

Mô tô 2 bánh từ 175cc trở lên

?Ngày khai giảng

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Ngày học

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Ngày thi

Long Xuyên:


Châu Đốc:

?Học phí và lệ phí

– Học phí + lệ phí sát hạch: 2.130.000đ
– Lệ phí Khám sức khoẻ: 200.000đ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Địa chỉ đăng ký

HOẠT ĐỘNG