Thông báo về việc sát hạch lý thuyết lái xe mô tô A1 trên máy vi tính

Từ ngày 01/08/2015, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 phần lý thuyết tại Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe An Giang (Tp. Long Xuyên) và Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Đồng Bằng (Tp. Châu Đốc) sẽ được tiến hành bằng hình thức sát hạch trên máy vi tính.
👉 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM 👈
x