Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Châu Đốc kết hợp MobiFone hoàn thành lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động

Chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Châu Đốc kết hợp MobiFone hoàn thành lắp đặt hệ thống đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tự động. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế sự lây nhiễm của virus […]

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid -19 cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài việc thực hiện giải pháp “5K” của Bộ y tế khuyến cáo. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang đã chủ động đăng ký cho 100% công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm tham gia tiêm vắc xin phòng chống […]

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang: Phun khử khuẩn an toàn biện pháp phòng chống dịch Covid -19

Nhằm tăng cường an toàn biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang đã chủ động thực hiện đầy đủ giải pháp “5K” của tỉnh đề ra như: trang bị máy đo thân nhiệt, hệ thống sát khuẩn tay cảm biến, khẩu trang […]

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT An Giang phòng chống dịch Covid-19

Trên tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của của UBND Tỉnh An Giang, theo nội dung công văn Số: 500/UBND-KGVX, ngày 01 tháng 6 năm 2021, về việc  tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước […]