Thông báo nhận GPLX: Hạng B (SH ngày: 10/06/22) – ​ – ​

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải An Giang xin thông báo nhận GPLX như sau:

*Hạng B (SH ngày: 10/06/22)


—-
Nơi nhận GPLX:
Số 943, tỉnh lộ 943, phường Mỹ Hoà, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
—-