Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A2 tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Châu Đốc