THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Danh sách các cơ sở đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/70316/danh-sach-cac-co-so-dao-tao-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-thuyen-vien–nguoi-lai-phuong-tien-thuy-noi-dia.aspx

 

👉 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM 👈
x