Home Học phí – Lệ phí sát hạch

Học phí – Lệ phí sát hạch

1-Mức học phí đào tạo lái xe các hạng như sau:

STT

Hạng giấy phép lái xe

Mức thu học phí

(đồng/người)

1 Hạng  A1 160.000
2 Hạng A2 1.500.000
3 Hạng B1 ( Số sàn + Tự động), B2 7.000.000
4 Hạng C 9.400.000
5 Nâng hạng B1 lên B2 2.000.000
6 Nâng hạng B2 lên C, C lên D, D lên E 3.600.000
7 Nâng hạng B2 lên D, C lên E 5.000.000
8 Ôn tập B1, B2 650.000
9 Ôn tập C, D, E 1.050.000
10 Bồi dưỡng kiến thức Luật GTĐB cho người điều khiển xe máy chuyên dùng 230.000

2- Lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe

STT

Hạng giấy phép lái xe

Lệ phí sát hạch

và cấp GTLX

(đồng/người)

1 Hạng  A1 225.000
2 Hạng A2 225.000
3 Hạng B1 ( Số sàn + Tự động), B2 585.000
4 Hạng C 585.000
5 Nâng hạng B1 lên B2 585.000
6 Nâng hạng B2 lên C, C lên D, D lên E 585.000
7 Nâng hạng B2 lên D, C lên E 585.000